Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

listopad 2017 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych

Po uzyskaniu w dniu 2 listopada br. pierwszego pozwolenia na budowę wykonawca linii 400 kV rozpoczął roboty budowlano-montażowe. Prace fundamentowe odbywały się w gminie Zławieś Wielka i Unisław. Przedstawiciele wykonawcy na bieżąco kontaktują się z właścicielami działek pod przyszłą linią, omawiają szczegóły udostępnienia terenu pod prace budowlane.26 października 2017 r.

Spotkania przed rozpoczęciem budowy

W listopadzie wykonawca linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo planuje spotkania z władzami gmin na trasie inwestycji i gminnymi służbami. Tematem spotkań będzie rozpoczynający się w listopadzie etap budowy w związku z pierwszymi otrzymanymi pozwoleniami na budowę.28 września 2017 r.

Radni Kijewa Królewskiego uchwalili MPZP

Podczas sesji rady Gminy Kijewo Królewskie głosowano nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Radni przyjęli plan, który uwzględnia także linię 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.25 sierpnia 2017 r.

Kolejna decyzja, kolejne rokowania

W sierpniu br. wykonawca inwestycji w dalszym ciągu prowadził rokowania z właścicielami działek w pasie technologicznym przyszłej linii 400 kV. Uzyskał też kolejną decyzję lokalizacyjną dla budowy. Dotyczy działek w gminach Zławieś Wielka, Unisław i Dąbrowa Chełmińska.


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.