Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

5 sierpnia 2020 r.

Wykonawca dziękuje

W związku z zakończeniem budowy linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo wykonawca inwestycji – konsorcjum firm: PILE Elbud S.A., ZWSE Rzeszów sp. z o.o. oraz PBE ELBUD. - pragnie podziękować społecznościom i samorządom gmin: Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, Płużnica i gm. Grudziądz oraz władzom administracyjnym województwa kujawsko-pomorskiego za okazane wsparcie i pomoc oraz za przychylność w trakcie realizacji tej niezwykle istotnej dla regionu inwestycji.30 lipca 2020 r.

Linia odebrana przez inwestora

30 lipca br. wykonawca inwestycji przekazał ją inwestorowi. Tym samym dokonano końcowego odbioru technicznego linii 400 kV. Trwają natomiast procedury związane z wypłatami wynagrodzeń i odszkodowań dla właścicieli działek objętych inwestycją.czerwiec 2020 r.

Linia do odbioru

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo zgłosił inwestycję do odbioru końcowego technicznego. Na dzień 28 lipca 2020 r. wyznaczono termin przekazania jej inwestorowi do użytku.maj 2020 r.

220-tka zdemontowana

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo zakończył demontaż linii 220 kV. Obecnie trwają prace porządkowe terenu wzdłuż linii.kwiecień 2020 r.

Prace malarskie na linii

W kwietniu br. wykonawca wznowił realizację prac malarskich na linii. Podczas wyłączenia linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo pomalowano konstrukcje, które zostały zamontowane w okresie jesienno-zimowym oraz dokonał poprawek malarskich w sferach napięciowych pozostałych słupów. Ponadto wykonawca prowadzi prace dotyczące zabezpieczeń gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia.26 marca 2020 r.

Linia wpięta do krajowego systemu

Wykonawca w dniu 26 marca br. wykonał wpięcie nowej linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co umożliwia PSE S.A. podanie napięcia 400 kV i przesył mocy pomiędzy Bydgoszczą i Grudziądzem. Podanie napięcia na drugi tor linii 400kV PSE planuje 14 kwietnia br.


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.