Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

Koniec I etapu inwestycji

Zakończył się I etap inwestycji. Wybudowano wszystkie odcinki linii 400 kV, dla których nie był wymagany demontaż istniejącej linii 220 kV. Obecnie uzgadniane są możliwości wyłączenia i rozbiórki linii 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, tak by nie zakłócić pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.kwiecień 2019 r.

Wisi ponad 50 kilometrów przewodów

Wykonawca inwestycji postawił 181 na 195 planowanych słupów. Zainstalował blisko 52,5 km z zaprojektowanych 73,76 km przewodów oraz ponad 31 km przewodu odgromowego.marzec 2019 r.

Linia nad Wisłą

Wykonawca prowadzi prace w najbardziej newralgicznym punkcie inwestycji, czyli realizuje „przerzucenie” linii przez Wisłę z Bydgoszczy do gminy Dąbrowa Chełmińska. Przęsło o długości 618 metrów rozpięte jest między słupami o wysokości ok. 100 metrów.

Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019 Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019
Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.