Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

Wielkanoc 2019
AKTUALNOŚCI

marzec 2019 r.

Linia nad Wisłą

Wykonawca prowadzi prace w najbardziej newralgicznym punkcie inwestycji, czyli realizuje „przerzucenie” linii przez Wisłę z Bydgoszczy do gminy Dąbrowa Chełmińska. Przęsło o długości 618 metrów rozpięte jest między słupami o wysokości ok. 100 metrów.

Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019 Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019
Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019luty 2019 r.

Jeszcze tylko kilkanaście słupów

Wykonawca postawił już 177 słupów na 195 planowanych, zrealizował 181 fundamentów. Zawiesił 47 z zaprojektowanych 73,76 km przewodów oraz zainstalował ponad 31 km przewodu odgromowego.styczeń 2019 r.

Przybywa fundamentów i słupów

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo wykonał 180 na zaplanowanych 195 fundamentów, postawił 170 słupów. Montowane są przewody robocze. Zawieszono 40 z zaprojektowanych 73,76 km przewodów oraz zainstalowano ponad 9 km przewodu odgromowego.


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.