Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

26 marca 2020 r.

Linia wpięta do krajowego systemu

Wykonawca w dniu 26 marca br. wykonał wpięcie nowej linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co umożliwia PSE S.A. podanie napięcia 400 kV i przesył mocy pomiędzy Bydgoszczą i Grudziądzem. Podanie napięcia na drugi tor linii 400kV PSE planuje 14 kwietnia br.luty 2020 r.

Naprawy dróg w gminach

Wykonawca linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo prowadzi analizę wszelkich przypadków zniszczeń dróg, jakie pojawiły się podczas budowy w gminach objętych inwestycją. Sukcesywnie przystępuje do napraw, m. in. w gminach Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Papowo Biskupie.styczeń 2020 r.

Rozbiórka starej linii

Po wybudowaniu nowej linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo wykonawca inwestycji przystąpił do demontażu starej linii 220 kV na całej jej długości.grudzień 2019 r.

Koniec robót, linia do włączenia!

18 grudnia br. wykonawca zakończył prace budowlano-montażowe na linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Linia o długości 74 kilometrów (195 słupów) gotowa jest do włączenia do sieci. Inwestor, PSE S.A., zaplanował to na 20 grudnia.listopad 2019 r.

Wykonawca kontynuuje prace związane z ostatnim etapem budowy linii 400kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Zakończono montaż wszystkich 195 fundamentów oraz wszystkich 195 konstrukcji słupowych. Obecnie trwają prace związane z montażem przewodów roboczych oraz przewodu odgromowego OPGW. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, który przewiduje ich zakończenie w grudniu 2019 r.październik 2019 r.

Roboty budowlane na terenie Bydgoszczy

Trwają prace związane z budową linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Wykonawca zdemontował fragmenty istniejącej linii 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, co pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych w najbardziej newralgicznych miejscach, to znaczy w Bydgoszczy. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.