Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Aktualności


czerwiec 2020 r.

Linia do odbioru

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo zgłosił inwestycję do odbioru końcowego technicznego. Na dzień 28 lipca 2020 r. wyznaczono termin przekazania jej inwestorowi do użytku.maj 2020 r.

220-tka zdemontowana

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo zakończył demontaż linii 220 kV. Obecnie trwają prace porządkowe terenu wzdłuż linii.kwiecień 2020 r.

Prace malarskie na linii

W kwietniu br. wykonawca wznowił realizację prac malarskich na linii. Podczas wyłączenia linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo pomalowano konstrukcje, które zostały zamontowane w okresie jesienno-zimowym oraz dokonał poprawek malarskich w sferach napięciowych pozostałych słupów. Ponadto wykonawca prowadzi prace dotyczące zabezpieczeń gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia.26 marca 2020 r.

Linia wpięta do krajowego systemu

Wykonawca w dniu 26 marca br. wykonał wpięcie nowej linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co umożliwia PSE S.A. podanie napięcia 400 kV i przesył mocy pomiędzy Bydgoszczą i Grudziądzem. Podanie napięcia na drugi tor linii 400kV PSE planuje 14 kwietnia br.luty 2020 r.

Naprawy dróg w gminach

Wykonawca linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo prowadzi analizę wszelkich przypadków zniszczeń dróg, jakie pojawiły się podczas budowy w gminach objętych inwestycją. Sukcesywnie przystępuje do napraw, m. in. w gminach Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Papowo Biskupie.styczeń 2020 r.

Rozbiórka starej linii

Po wybudowaniu nowej linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo wykonawca inwestycji przystąpił do demontażu starej linii 220 kV na całej jej długości.grudzień 2019 r.

Koniec robót, linia do włączenia!

18 grudnia br. wykonawca zakończył prace budowlano-montażowe na linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Linia o długości 74 kilometrów (195 słupów) gotowa jest do włączenia do sieci. Inwestor, PSE S.A., zaplanował to na 20 grudnia.listopad 2019 r.

Wykonawca kontynuuje prace związane z ostatnim etapem budowy linii 400kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Zakończono montaż wszystkich 195 fundamentów oraz wszystkich 195 konstrukcji słupowych. Obecnie trwają prace związane z montażem przewodów roboczych oraz przewodu odgromowego OPGW. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, który przewiduje ich zakończenie w grudniu 2019 r.październik 2019 r.

Roboty budowlane na terenie Bydgoszczy

Trwają prace związane z budową linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Wykonawca zdemontował fragmenty istniejącej linii 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, co pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych w najbardziej newralgicznych miejscach, to znaczy w Bydgoszczy. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.wrzesień 2019 r.

Demontaż linii 220 kV na terenie ROD MALWA

20 września na terenie ROD MALWA w Bydgoszczy rozpoczną się prace związane z demontażem linii 220 kV i budową linii 400kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Wykonawca inwestycji dołoży wszelkich starań, by w jak najmniejszym stopniu miały one wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności. Prowadzone prace nie wpłyną na zmianę ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw na trasie budowanej linii elektroenergetycznej.30 sierpnia 2019 r.

Rozpoczęcie ostatniego etapu

Zgodnie z decyzją inwestora ostatni etap budowy linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo rozpocznie się 23.09.2019 r. Wtedy też zostanie wyłączona i zdemontowana w części istniejącej linii 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo. Zakończenie budowy linii 400 kV planowane jest na 13.12.2019 r.lipiec 2019 r.

Przed demontażem starej linii

Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Zaplanowane na drugą połowę września wyłączenia pozwolą rozpocząć demontaż linii 220 kV.Koniec I etapu inwestycji

Zakończył się I etap inwestycji. Wybudowano wszystkie odcinki linii 400 kV, dla których nie był wymagany demontaż istniejącej linii 220 kV. Obecnie uzgadniane są możliwości wyłączenia i rozbiórki linii 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, tak by nie zakłócić pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.kwiecień 2019 r.

Wisi ponad 50 kilometrów przewodów

Wykonawca inwestycji postawił 181 na 195 planowanych słupów. Zainstalował blisko 52,5 km z zaprojektowanych 73,76 km przewodów oraz ponad 31 km przewodu odgromowego.marzec 2019 r.

Linia nad Wisłą

Wykonawca prowadzi prace w najbardziej newralgicznym punkcie inwestycji, czyli realizuje „przerzucenie” linii przez Wisłę z Bydgoszczy do gminy Dąbrowa Chełmińska. Przęsło o długości 618 metrów rozpięte jest między słupami o wysokości ok. 100 metrów.

Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019 Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019
Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo marzec 2019luty 2019 r.

Jeszcze tylko kilkanaście słupów

Wykonawca postawił już 177 słupów na 195 planowanych, zrealizował 181 fundamentów. Zawiesił 47 z zaprojektowanych 73,76 km przewodów oraz zainstalował ponad 31 km przewodu odgromowego.styczeń 2019 r.

Przybywa fundamentów i słupów

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo wykonał 180 na zaplanowanych 195 fundamentów, postawił 170 słupów. Montowane są przewody robocze. Zawieszono 40 z zaprojektowanych 73,76 km przewodów oraz zainstalowano ponad 9 km przewodu odgromowego.14 grudnia 2018 r.

Linia rośnie

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo wykonał 172 na zaplanowanych 195 fundamentów, postawił 164 słupy. Brygady kontynuują montaż przewodów roboczych w gminach Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo i Płużnica. Zawieszono 20 z zaprojektowanych 73,76 km przewodów roboczych oraz zainstalowano 3,6 km przewodu odgromowego.7 listopada 2018 r.

Gratulacje dla wójtów

Wykonawca linii 400 kV gratuluje wszystkim wójtom gmin na trasie inwestycji ponownego wyboru i życzy powodzenia w pełnieniu samorządowej misji.26 października 2018 r.

168 fundamentów i 157 słupów

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo wykonał 168 na zaplanowanych 195 fundamentów, postawił 157 słupów. Obecnie trwa montaż przewodów roboczych w gminach Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Kijewo, Papowo Biskupie i Lisewo. Zawieszono 12 z zaprojektowanych 73,76 km przewodów roboczych linii.27 września 2018 r.

Stoi 140 słupów

Wykonawca linii 400 kV montuje przewody na przęsłach w gminach Dąbrowa Chełmińska, Lisewo i Papowo Biskupie. Na 195 stanowisk słupowych zrealizowano już 160 fundamentów i 140 słupów.30 sierpnia 2018 r.

Są wszystkie pozwolenia

Wykonawca linii 400 kV uzyskał 100 procent pozwoleń na budowę. Obecnie trwa montaż przewodów. Na zaprojektowanych 195 stanowisk słupowych zrealizowano już 150 fundamentów i postawiono 130 słupów.31 lipca 2018 r.

Dwa pozwolenia utrzymane w mocy

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy dwa z czterech pozwoleń na budowę wydanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Dotyczą inwestycji w gminach Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie i Lisewo. Obecnie rozpatrywane są pozwolenia dla Płużnicy i Grudziądza.19 lipca 2018 r.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdził ważność i utrzymał w mocy decyzje lokalizacyjne wydane dla budowy linii przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Tym samym są one ostateczne.18 lipca 2018 r.

Montaż przewodów w dwóch gminach

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo rozpoczął montaż przewodów w gminach Zławieś Wielka i Unisław na odcinku między słupami 64 a 75 W gminie Kijewo Królewskie zrealizowano wszystkie fundamenty pod słupy.18 czerwca 2018 r.

Linia rośnie

Wykonawca linii 400 kV wybudował 122 fundamenty na 195 zaprojektowanych. Zamontowano też 95 konstrukcji słupowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do montażu przewodów na 3 sekcjach (od słupa 59-64; 64-70; 70-75).7 czerwca 2018 r.

Robocze spotkania

Przedstawiciele wykonawcy inwestycji spotkali się z wójtami Papowa Biskupiego i Kijewa Królewskiego. Robocze spotkania dotyczyły ustanowienia służebności przesyłu na gminnych działkach.10 maja 2018 r.

W Złejwsi Wielkiej stoją wszystkie słupy

Gmina Zławieś Wielka jest pierwszą, w której Wykonawca zmontował i postawił wszystkie zaprojektowane słupy. W gminie jest ich czternaście. Lada dzień rozpocznie się montaż przewodów roboczych.27 kwietnia 2018 r.

Przybywa konstrukcji

Wykonawca linii 400 kV postawił 40 z planowanych 195 słupów, fundamentów gotowych jest już 85. W przyszłym miesiącu zamierza rozpocząć montaż przewodów roboczych.28 marca 2018 r.

Kolejne pozwolenia na budowę

Realizujący budowę linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo 26 i 27 marca br. uzyskał kolejne pozwolenia na budowę. Dotyczą odcinków w gminach Płużnica i Grudziądz.15 marca 2018 r.

Ostatecznie w Dąbrowie

Wykonawca linii 400 kV uzyskał ostateczność decyzji lokalizacyjnej dla odcinka inwestycji przebiegającego w gminie Dąbrowa Chełmińska.24 lutego 2018 r.

Minister podtrzymał decyzję

23 lutego 2018 r. minister inwestycji i rozwoju utrzymał w mocy decyzję lokalizacyjną dotyczącą odcinka inwestycji od gminy Kijewo Królewskie, poprzez Papowo Biskupie i Lisewo, do gminy Płużnica.16 lutego 2018 r.

Trwa budowa w kilku gminach

Trwają prace budowlano-montażowe na trasie linii 400 kV. Wykonawca kontynuuje je w gminach Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka, Unisław, Papowo Biskupie, Kijewo Królewskie i Lisewo. Efektem działań wykonawcy jest 20 wybudowanych fundamentów i zmontowanie 5 słupów.18 stycznia 2018 r.

Cichoradz – pierwszy słup

Wykonawca linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo zamontował pierwszy ze 195 planowanych słupów linii. Postawiono go w miejscowości Cichoradz w gminie Zławieś Wielka. W Złejwsi Wielkiej i w gminie Papowo Biskupie wybudowano też sześć fundamentów pod słupy i rozpoczęto realizację kolejnych czterech.

Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo styczeń 2018 Aktualności Linia Jasiniec – Grudziądz Węgrowo styczeń 201821 grudnia 2017 r.

Kolejne pozwolenie na budowę

21 grudnia wykonawca linii 400 kV uzyskał wydane przez wojewodę kujawsko-pomorskiego kolejne pozwolenie na budowę. Dotyczy ono prac na terenie gminy Unisław.grudzień 2017 r.

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo wybudował cztery fundamenty pod stanowiska słupów w gminie Zławieś Wielka. Prowadzi też niezbędną dla budowy wycinkę na terenie Nadleśnictwa Toruń.listopad 2017 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych

Po uzyskaniu w dniu 2 listopada br. pierwszego pozwolenia na budowę wykonawca linii 400 kV rozpoczął roboty budowlano-montażowe. Prace fundamentowe odbywały się w gminie Zławieś Wielka i Unisław. Przedstawiciele wykonawcy na bieżąco kontaktują się z właścicielami działek pod przyszłą linią, omawiają szczegóły udostępnienia terenu pod prace budowlane.26 października 2017 r.

Spotkania przed rozpoczęciem budowy

W listopadzie wykonawca linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo planuje spotkania z władzami gmin na trasie inwestycji i gminnymi służbami. Tematem spotkań będzie rozpoczynający się w listopadzie etap budowy w związku z pierwszymi otrzymanymi pozwoleniami na budowę.28 września 2017 r.

Radni Kijewa Królewskiego uchwalili MPZP

Podczas sesji rady Gminy Kijewo Królewskie głosowano nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Radni przyjęli plan, który uwzględnia także linię 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.25 sierpnia 2017 r.

Kolejna decyzja, kolejne rokowania

W sierpniu br. wykonawca inwestycji w dalszym ciągu prowadził rokowania z właścicielami działek w pasie technologicznym przyszłej linii 400 kV. Uzyskał też kolejną decyzję lokalizacyjną dla budowy. Dotyczy działek w gminach Zławieś Wielka, Unisław i Dąbrowa Chełmińska.31 lipca 2017 r.

Jest pierwsza decyzja lokalizacyjna

31 lipca wykonawca linii 400 kV uzyskał pierwszą decyzję lokalizacyjną dla inwestycji. Dotyczy ona odcinka linii i słupów w gminie Unisław. Do wydania zostało jeszcze sześć decyzji.18 lipca 2017 r.

Rokowania trwają

Przedstawiciele wykonawcy linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo kontynuują rokowania z właścicielami działek znajdujących się w pasie technologicznym inwestycji.21 czerwca 2017 r.

Spotkanie z działkowcami ROD „Malwa”

W świetlicy ROD „Malwa” odbyło się spotkanie przedstawicieli wykonawcy linii 400 kV z użytkownikami działek oraz reprezentującymi ich działaczami PZD. Działkowcy pytali o potrzebę budowy linii oraz konieczność usytuowania jej na terenie działek, a także o możliwość przebywania na terenie ogrodu. Byli też zainteresowani kwestiami dotyczącymi wpływu linii na zdrowie oraz zasadami obliczania i przyznawania wynagrodzeń za służebność przesyłu. Wykonawca inwestycji rzetelnie odpowiedział na wszystkie pytania.19 czerwca 2017 r.

Studium w Unisławiu – jednogłośnie

Podczas sesja Rady Gminy w Unisławiu radni debatowali nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W głosowaniu jednogłośnie przyjęli studium, które uwzględnia też linię 400 kV.25 maja 2017 r.

Przyjęte studium w Dabrowie Chełmińskiej

25 maja br. radni gminy debatowali nad studium dla gminy, które uwzględnia też trasę linii 400 kV. Uchwałę o studium przyjęto jednogłośnie.27 kwietnia 2017 r.

Tylko kilka uwag do decyzji środowiskowej

Do uzyskanej 29 marca br. przez wykonawcę linii 400 kV decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności wpłynęły od mieszkańców gmin objętych inwestycji cztery uwagi. Rozpatrzy je regionalny i generalny dyrektor ochrony środowiska.30 marca 2017 r.

W Papowie Biskupim jednogłośnie

Podczas sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim radni jednogłośnie przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy z uwzględnieniem linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.28 marca 2017 r.

Jest plan w Lisewie

Na posiedzeniu Rady Gminy Lisewo przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia trasę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.21 marca 2017 r.

Dyskusja w Dąbrowie Chełmińskiej

Po kolejnym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy odbyła się debata publiczna z udziałem mieszkańców. W dyskusji uczestniczyli też przedstawiciele władz gminy oraz wykonawcy linii 400 kV.21 marca 2017 r.

Ponowna dyskusja nad projektem studium

W siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej odbędzie się 21 marca o godz. 15 debata publiczna w związku z ponownym wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.21 lutego 2017 r.

Dyskusja nad studium w Unisławiu

W Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu odbyła się dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt gminy, autor projektu studium oraz przedstawiciele wykonawcy odpowiadali na pytania mieszkańców związane z budową linii 400 kV.6 lutego 2017 r.

Wznowienie rokowań

Przedstawiciele wykonawcy inwestycji wznowili rokowania z właścicielami nieruchomości na trasie linii 400 kV.24 stycznia 2017 r.

W komisji bez uwag

Radni Dąbrowy Chełmińskiej podczas obrad komisji bez uwag przyjęli projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium obejmuje linię 400 kV.3 stycznia 2017 r.

Dyskusja publiczna nad studium

W siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej odbyła się 3 stycznia br. dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które zawiera również trasę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Mieszkańcy nie wnosili uwag do projektu.21 grudnia 2016 r.

Radni Osielska podjęli uchwałę

21 grudnia 2016 r. podczas sesji Rady Gminy Osielsko radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obrębów w gminie: Jarużyn i Osielsko. Plan obejmuje powstającą linie 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.30 listopada 2016 r.

Uchwała bydgoskich radnych

W ostatni dzień listopada bydgoscy radni miejscy przyjęli uchwałę inicjującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka w Fordonie; ulic Akademickiej, Fordońskiej i Jasinieckiej. Obejmuje on wprowadzenie linii 400 kV do SE Jasiniec.8 listopada 2016 r.

Dyskusja publiczna nad projektem planu

W siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego dotyczącego rejonu ulic Pod Skarpą i Jasienieckiej w Bydgoszczy. Przedstawiciele MPU i Wykonawcy odpowiadali na pytania właścicieli i użytkowników działek.27 października 2016 r.

Przyjęty plan w gminie Grudziądz

Podczas sesji Rady Gminy Grudziądz przyjęto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia przebieg linii 400 kV przez gminę. Decyzję radnych poprzedziło posiedzenie komisji, w którym uczestniczyli właściciele działek oraz przedstawiciele Wykonawcy.5 października 2016 r.

Dyskusja w Papowie Biskupim

W Urzędzie Gminy Papowo Biskupie odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.7 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji w Złejwsi Wielkiej

7.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Złejwsi Wielkiej. Dotyczyło ono MPZP dla linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Komisja wniosła kilka uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt planu.17 sierpnia 2016 r.

Wykonawca uczestniczył w dyskusji

W gminie Grudziądz odbyła się 17 bm. dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Przedstawiciele Wykonawcy inwestycji odpowiadali na pytania m. in. dotyczące trasy linii 400 kV.30 lipca 2016 r.

Dyskusja w gminie Grudziądz

W Urzędzie Gminy Grudziądz 17 sierpnia br. o godz. 11 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie linii 400 kV.30 czerwca 2016 r.

Nowy plan dla Płużnicy

Podczas sesji Rady Gminy Płużnica radni przyjęli uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Plan uwzględnia inwestycję, czyli linię 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.28 czerwca 2016 r.

Przyjęcie planu w Kijewie Królewskim

Jednym z punktów sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie było głosowanie nad uchwałą o przyjęciu dla sołectwa Trzebcz Szlachecki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego budowę linii 400 kV. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.maj/czerwiec 2016 r.

Wznowienie rokowań

Po spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Boluminie przedstawiciele Wykonawcy inwestycji wznowili rokowania z właścicielami gruntów pod planowaną linią 4oo kV.17 maja 2016 r.

Kolejne spotkanie w Boluminie

Odbyło się kolejne spotkanie z właścicielami działek na trasie linii w gminie Dąbrowa Chełmińska. Dotyczyło ostatecznych wyjaśnień w sprawie treści umów cywilno-prawnych o służebność przesyłu oraz trasy linii.11 maja 2016 r.

Uchwalenie Studium w Złejwsi Wielkiej

Radni jednogłośnie przyjęli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zławieś Wielka, które uwzględnia przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.26 kwietnia 2016 r.

Spotkanie w Boluminie

Przedstawiciele Wykonawcy uzgodnili z wójtem Radosławem Ciechackim, że kolejne spotkanie z właścicielami działek objętych inwestycją odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz. 18.00 w świetlicy w Boluminie.25 kwietnia 2016 r.

Uchwalenie Studium w Papowie

Radni jednogłośnie przyjęli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Papowo, które uwzględnia przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.13 kwietnia 2016 r.

Spotkanie z wojewodą kujawsko-pomorskim M. Bogdanowiczem

Wykonawca linii spotkał się w Bydgoszczy z wojewodą kujawsko-pomorskim, Mikołajem Bogdanowiczem. Celem spotkania było zaznajomienie nowego przedstawicieli władzy administracyjnej z inwestycją. Rozmawiano głównie o konieczności rozbudowy sieci przesyłowych, a także o kryteriach wyboru trasy linii oraz wpływie linii na środowisko.8 marca 2016 r.

Spotkanie u wojewody

Wykonawca linii spotkał się z wicewojewodą kujawsko-pomorskim, Józefem Ramlau. Celem spotkania było zaznajomienie nowych przedstawicieli władz wojewódzkich z inwestycją.3 marca 2016 r.

Dyskusja publiczna w Kijewie Królewskim

W Kijewie Królewskim odbyła się dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.3 marca 2016 r.

Dyskusja publiczna w gminie Grudziądz

W Grudziądzu odbyła się dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.8 lutego 2016 r.

Unisław. Plan przyjęty przez radę

Odbyło się głosowanie radnych gminy Unisław nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie linii 400 kV. Podczas sesji Rady Gminy przedstawiciele wykonawcy linii odpowiadali na pytania przedstawicieli władz gminy i mieszkańców. Radni przyjęli uchwałę większością głosów.26 stycznia 2016 r.

Udział w dyskusji publicznej.

W Złejwsi Wielkiej odbyła się dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Nie odnotowano żadnych uwag mieszkańców.26 stycznia 2016 r.

Spotkania w Papowie Biskupim

Odbyło się kolejne spotkanie Wykonawcy linii z mieszkańcami i właścicielami działek objętych inwestycją w gminie Papowo Biskupie. Przedstawiciele Wykonawcy ponownie przedstawili trasę linii oraz kryteria jej wyboru.4 stycznia 2016 r.

Unisław. Udział w posiedzeniu komisji RG

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczyli w posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Unisław. Odpowiadali na pytania radnych dotyczące trasy i oddziaływania linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Przewodniczący RG Marcin Szerszeń zaprosił Wykonawcę na lutową sesję RG.17 grudnia 2015 r.

Spotkanie w Boluminie

Odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami i właścicielami działek objętych inwestycją w gminie Dąbrowa Chełmińska. W dyskusji uczestniczył także wójt gminy Radosław Ciechacki, gminni radni i pracownicy urzędu. Mówiono głównie o zapisach w umowach o służebność przesyłu, a także o zasadach obliczania wynagrodzeń i odszkodowań dla właścicieli działek.grudzień 2015 r.

Trwają wizyty, jakie przedstawiciele Wykonawcy składają właścicielom działek na trasie linii 400 kV w celu przedstawienia umowy dotyczącej prawa służebności przesyłu. Rokowania z ponad 700 właścicielami działek w gminach objętych inwestycją przewiduje się prowadzić do czerwca 2016 r.16 listopada 2015 r.

Spotkanie w Błędowie

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i właścicielami działek objętych inwestycją w gminie Płużnica. Rozmawiano o harmonogramie prac, aspektach technicznych budowy linii, a także o wpływie linii na środowisko i ludzi oraz kwestiach finansowych.listopad 2015 r.

Rokowania z właścicielami działek

Od 2 listopada br. przedstawiciele Wykonawcy składać będą wizyty właścicielom działek na trasie linii 400 kV w celu przedstawienia umowy dotyczącej prawa służebności przesyłu. Rokowania z ponad 700 właścicielami działek w gminach objętych inwestycją przewiduje się prowadzić do czerwca 2016 r.24.09.2015 r.

Spotkanie z mieszkańcami Lisewa

Przedstawiciele wykonawcy inwestycji wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez wójta Lisewa, Jakuba Kochowicza. Mieszkańcy gminy, głównie właściciele działek objętych inwestycją, byli ciekawi przebiegu linii przez ich ziemie.15 i 16.09.2015 r.

Dwa spotkania z mieszkańcami Papowa Biskupiego

Jedno spotkanie odbyło się 15 września br. w świetlicy wiejskiej w Papowie Biskupim, drugie następnego dnia w świetlicy w Nowym Dworze Królewskim. Głównym tematem obu dyskusji była trasa linii przez sołectwa gminy i prywatne działki. Mieszkańców poinformowano, że w październiku rozpoczną się wizyty przedstawicieli wykonawcy linii u właścicieli działek objętych inwestycją.15.09.2015 r.

Płużnica. Spotkanie z sołtysami

Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli wykonawcy linii z sołtysami, tym razem w gminie Płużnica. Rozmawiano o trasie linii przez płużnickie sołectwa, a także o harmonogramie prac oraz wizytach przedstawicieli wykonawcy u właścicieli działek objętych inwestycją.07.09.2015 r.

W Unisławiu przystąpienie do sporządzenia SUiKZP

Podczas posiedzenia Rady Gminy radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy w zakresie linii 400 kV.27.08.2015 r.

Zławieś Wielka. Radni przyjęli uchwałę

Podczas sesji Rady Gminy Zławieś Wielka radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.22 i 29.07.2015 r.

Stoisko „pod napięciem” na dożynkach w Rafie i Złejwsi Małej

Podczas uroczystości dożynkowych we wsi Rafa w gminie Dąbrowa Chełmińska (22 sierpnia) oraz we wsi Zławieś Mała w gminie Zławieś Wielka (29 sierpnia) przeprowadzono program edukacyjny opracowany przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego wspierającą Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem zajęć prowadzonych przez doktorantów i absolwentów wydziału było propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej, jej bezpiecznego używania oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Goście uniwersyteckiego stanowiska zapoznali się z zasadami działania urządzeń stanowiących podzespoły budowy sieci elektroenergetycznych oraz przedmiotów codziennego użytku, które umożliwiają praktyczne wykorzystanie energii elektrycznej.

Akutalności lipiec 2015 Akutalności lipiec 2015
Akutalności lipiec 2015 Akutalności lipiec 2015
Akutalności lipiec 2015 Akutalności lipiec 2015
Akutalności lipiec 201530.07.2015 r.

Spotkania z sołtysami

5 i 6 sierpnia odbędą się spotkania Wykonawcy z wójtami i sołtysami z gmin na trasie linii. Przedstawiciele władz z Lisewa, Papowa Biskupiego, Złejwsi Wielkiej, Dąbrowy Chełmińskiej, Kijewa Królewskiego oraz gminy Grudziądz zapoznają się zasadami procedur planistycznych, obliczania wynagrodzeń i odszkodowań dla właścicieli działek.25.06.2015 r.

Jednogłośnie w Złejwsi Wielkiej

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczyli w sesji Rady Gminy Zławieś Wielka. Jednym z punktów obrad była dyskusja nad uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie linii 400 kV. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.16.06.2015 r.

Unisław. Radni wybiorą trasę linii

Podczas kolejnego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gminy Unisław (15. 06.) dyskutowano o kilku wariantach trasy linii. Mieszkańcy postanowili, że nie odbędzie się w tej kwestii referendum i to gminni radni dokonają wyboru jednego z trzech wariantów przebiegu linii.15.06.2015 r.

Kolejne konsultacje w sprawie linii 400 kV

Od ponad roku trwają negocjacje w sprawie wyboru trasy przebiegającej przez gminę Unisław linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo, czyli łączącej Bydgoszcz z Grudziądzem. W tym czasie przedstawiciele krakowskiej firmy PILE ELBUD S.A., wykonawcy linii, wielokrotnie spotykali się z władzami gminy oraz jej mieszkańcami. W wyniku wielu debat i dyskusji udało się, w ocenie wykonawcy, dojść do wspólnego wniosku: należy wybrać najlepszy dla gminy wariant trasy linii.

Zgodnie z wolą mieszkańców i przedstawicieli władz gminy Unisław projektant linii z sześciu projektów trasy wybrał cztery warianty. Co prawda podczas ostatniego spotkania w świetlicy w Grzybnie zgodzono się na przedstawienie trzech najlepszych wariantów, jednak głosy i sugestie części społeczności skłoniły nas do uzupełnienia zestawu o jeszcze jeden wariant. Wybór nie należy do wykonawcy, a do mieszkańców i władz gminy.

Na 15 czerwca 2015 r. o godz. 19 w świetlicy w Grzybnie zaplanowano kolejne konsultacyjne spotkanie mieszkańców i przedstawicieli władz gminy z projektantami linii.

Poniżej przedstawiamy opisy wariantów linii w gminie Unisław.


opis wariantów - 15 czerwca 2015.pdf (PDF)

Parametry analizowane - kryteria brane pod uwagę przy analizie społecznej, technicznej i ekonomicznej
 Wariant PółnocnyWariant ŚrodkowyWariant PołudniowyWariant po granicy z gminą Łubianka
Zbliżenia do budynków
(do 50m)
0003, w tym 1 mieszkalny
Zbliżenia do budynków
(do 100m)
119312
Zbliżenia do budynków
(do 200m)
43263144
Zbliżenia do budynków
(do 300m)
61547799
Zbliżenia do budynków
(do 350m)
7572122!!!133!!!
Zbliżenia do budynków mieszkalnych w pasie 100m3326
Długość trasy9100870092008500
Ilość działek52505361
Przeznaczenie terenów w planach gminnychrolarolarola, mieszkalnerola

Punktacja/waga (4-najlepsz; 3-dobry; 2-gorszy; 1-najgorszy; wariant z największą ilością punktów jest optymalny)
 Wariant PółnocnyWariant ŚrodkowyWariant PołudniowyWariant po granicy z gminą Łubianka
Zbliżenia do budynków
(do 50m)
4441
Zbliżenia do budynków
(do 100m)
2342
Zbliżenia do budynków
(do 200m)
2431
Zbliżenia do budynków
(do 300m)
3421
Zbliżenia do budynków
(do 350m)
3421
Zbliżenia do budynków mieszkalnych w pasie 100m3341
Długość trasy2314
Ilość działek3421
Przeznaczenie terenów w planach gminnych4414
Suma punktów26332315


Mapa wariantów trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina21.05.2015 r.

Sesja w Złejwsi Wielkiej

Podczas spotkania z wójtem Złejwsi Wielkiej Jan Surdyka potwierdził wszelkie uzgodnienia dotyczące trasy linii przez teren gminy. Zaproponował też, by przedstawiciele Wykonawcy uczestniczyli w sesji Rady Gminy 25 czerwca br., podczas której radni będą głosowali nad uchwałą o przystąpieniu do sporządzeniu SUiKZP w zakresie linii 400 kV.19.05.2015 r.

Bolumin. Spotkanie z mieszkańcami

W świetlicy w Boluminie (gmina Dąbrowa Chełmińska) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy linii i jej projektanta z właścicielami działek objętych inwestycją. Rozmawiano głównie o lokalizacji słupów. W spotkaniu uczestniczyli także wójt gminy Radosław Ciechacki i gminni radni.23.04.2015 r.

Radni z Dąbrowy Chełmińskiej przyjęli uchwałę

Odbyła się sesja Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. Jednym z poruszanych tematów była inwestycja i jej przebieg przez sołectwa gminy. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV.20.04.2015 r.

Dyskusja w Grzybnie. Trzy warianty do wyboru

Odbyła się kolejna dyskusja nad wariantami trasy linii przez gminę Unisław. Mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy poszukiwali najlepszej trasy dla przebiegu linii przez wieś Grzybno. W rezultacie przyjęto sugestię wójta Jakuba Danielewicza, że mieszkańcy wybiorą jeden z trzech przygotowanych przez Wykonawcę wariantów trasy, a decydującym kryterium ma być odległość linii od zabudowań.20.04.2015 r.

Porozumienie w Złejwsi Wielkiej

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, w którym uczestniczyli właściciele działek objętych inwestycją, wójt gminy Jan Surdyka, radny Bogdan Pawłowski i nadleśniczy Robert Paciorek z Nadleśnictwa Toruń, przedstawiciele Wykonawcy zaprezentowali ostateczną – uzgodnioną z wszystkimi stronami trasę linii 400 kV przez gminę. Zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele władz stwierdzili, że prezentowany wariant przebiegu trasy satysfakcjonuje wszystkich i spełnia oczekiwania gospodarzy.24.03.2015 r.

Spotkanie w Turznicach

Wykonawca uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami wsi Turznice w gminie Grudziądz. Rozmawiano o znaczeniu inwestycji, o jej aspektach technicznych, a także o korzyściach dla regionu. Mieszkańców poinformowano o harmonogramie prac oraz o zasadach obliczania wynagrodzeń dla właścicieli działek. Najwięcej miejsca poświęcono trasie linii przez sołectwo.23.03.2015 r.

Mieszkańcy Grzybna wybrali trasę

W świetlicy wiejskiej w Grzybnie odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była trasa linii przez gminę Unisław. Uczestniczyli w nim mieszkańcy, przedstawiciele władz gminy, a także reprezentant urzędu marszałkowskiego. Podczas dyskusji mieszkańcy zdecydowali, który wariant trasy linii mogą zaakceptować. Kolejne spotkanie wyznaczono na 20 kwietnia.23.03.2015 r.

Spotkanie z mieszkańcami Cichoradza i Siemonia

W Urzędzie Gminy Zławieś Wielka odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami wsi objętych inwestycją. Dyskutowano o wariantach trasy, zapowiedziano też następne spotkanie.10.03.2015 r.

Radni uchwalili przystąpienie do MPZP

Podczas posiedzenia Rady Gminy w Papowie Biskupim radni, po wysłuchaniu informacji przedstawiciela Wykonawcy, przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV. Uchwała nosi numer V/25/15.07.03.2015 r.

Spotkanie z mieszkańcami Trzebcza Szlacheckiego

Wykonawca uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami i właścicielami działek objętych inwestycją. Mówił o znaczeniu inwestycji, zaprezentował kryteria wyboru trasy, odpowiadał na pytania dotyczące spraw technicznych i finansowych.03.03.2015 r.

Dyskusja w Urzędzie Marszałkowskim

Z udziałem mieszkańców sołectwa Grzybno (gmina Unisław) odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dyskusja nad wariantami trasy linii. Wykonawca inwestycji zadeklarował, że na następnym spotkaniu zaprezentuje kolejny jej przebieg.23.02.2015 r.

Udział w posiedzeniu komisji w Grudziądzu

W siedzibie Urzędu Gminy Grudziądz odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego przedstawiciele Wykonawcy zaprezentowali radnym przebieg trasy linii przez gminę, przedstawili zebranym informacje o znaczeniu inwestycji. Mówiono też o harmonogramie prac i wpływie linii na środowisko.04.02.2015 r.

Rozmowy w bydgoskim Urzędzie Miejskim

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z wiceprezydentem Bydgoszczy Łukaszem Niedźwieckim. Rozmawiano na temat porozumienia Wykonawcy z miastem dotyczącym prac planistycznych oraz o trasie linii od stacji Jasiniec do granicy z gminą Osielsko.03.02.2015 r.

Spotkanie z wojewodą Ewą Mes

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dotyczące zaawansowania inwestycji „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” i współpracy Wykonawcy z administracją wojewódzką i samorządową w gminach na trasie linii. Uczestniczyli w nim wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Krzysztof Smoczyk, wójtowie gmin objętych inwestycją, nadleśniczowie z Torunia i Żołdowa oraz przedstawiciele Wykonawcy z wiceprezesem PILE Elbud Mirosławem Pawłowskim.30.01.2015 r.

Punkty informacyjne w gminach

W Urzędach Gmin: Płużewo, Papowo Biskupie, Lisewo, Kijewo Królewskie, Grudziądz oraz w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu udostępniono mieszkańcom punkty informacyjne. Do dyspozycji zainteresowanych budową linii i usytuowaniem jej w poszczególnych gminach są foldery na temat inwestycji.26.01.2015 r.

Przystąpienie do sporządzenia SUiKZP w gminie Papowo Biskupie

Radni podjęli uchwałę (nr IV/20/2015) w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV dla obszaru obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk.12.01.2015 r.

Kolejne spotkanie w Unisławiu

W Urzędzie Gminy Unisław przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z wójtem gminy Jakubem Danielewiczem oraz radnym powiatu i sołtysem Grzybna Jarosławem Kurdynowskim, przewodniczącym RG Marcinem Szerszeniem, wice przewodniczącym rady Mateuszem Szatkowskim i Jarosławem Pawlikowskim, sołtysem Głażewa. Rozmawiano o kolejnych wariantach przebiegu linii przez gminę Unisław, a także o zasadach odszkodowań i wynagrodzeń za służebność przesyłu dla właścicieli działek.29.12.2014 r.

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Lisewo

Radni podjęli uchwałę (nr IV/14/2014) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV dla obszaru obejmującego części wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewie, Lisewo, Malankowo, Chrusty i Krusin w gminie Lisewo.18.11.2014 r.

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w Bydgoszczy

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr LXIV/1350/14 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV, 400 kV, przebiegających w rejonie ulicy Pod Skarpą i Jasienieckiej w Bydgoszczy.01. i 07.10.2014 r.

Spotkanie z wójtem gminy Zławieś Wielka

Wykonawca zaprezentował wójtowi kolejny wariant trasy linii 400 kV , który uzgodnił z Nadleśnictwem Toruń. Według tego projektu linia może przebiegać przez tereny leśne na północ od miejscowości Siemoń.29.09.2014 r.

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Kijewo Królewskie

Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XXXIII/218/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Trzebacz Szlachecki – w związku z planowaną trasą linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.24.09.2014 r.

Przystąpienie do zmiany SUiKZP w Bydgoszczy

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr LXII/1303/14 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.18.09.2014 r.

Przystąpienie do sporządzenia SUiKZP w gminie Dąbrowa Chełmińska

Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XLII.366.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.28.08.2014 r.

Spotkanie z mieszkańcami Siemonia

W Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej wykonawca spotkał się z mieszkańcami wsi Siemoń. Celem spotkania były konsultacje społeczne dotyczące przebiegu linii elektroenergetycznej przez tereny wsi.12.08.2014 r.

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Płużnica

Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXXIX/314/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki w Gminie Płużnica, w tym trasę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.12.08.2014 r.

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Osielsko

Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/63/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek w m. Osielsko oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w m. Jarużyn.23.07.2014 r.

Przystąpienie do zmiany SUiKZP w gminie Grudziądz

Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLIII/319/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz.marzec – czerwiec 2014 r.

Pierwsze spotkania

Odbyły się pierwsze spotkania wykonawcy z władzami gmin, na terenie których planowana jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Celem spotkań było zapoznanie władz gmin z planowaną inwestycją oraz konsultacje dotyczące przebiegu linii w poszczególnych gminach.03.03.2014 r.

Podpisanie umowy

W dniu 3 marca 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została podpisana umowa pomiędzy PSE S.A. a Pile Elbud S.A. (dawne Pile Elbud Kraków Sp. z o.o.), jako liderem konsorcjum, dotycząca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.