Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Kontakt

Wykonawca


Pile Elbud S.A.

ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
tel. 12 262 91 97
fax 12 262 91 99
sekretariat@pile-elbud.pl
www.pile-elbud.pl


ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1
35-105 Rzeszów
tel. 17 850 49 61
fax. 17 850 49 47
firma@zwse.rzeszow.pl
www.zwse.rzeszow.pl


Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
Elbud Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel. 22 591 53 00
fax 22 846 18 17
office@elbud.waw.pl
www.elbud waw.pl


Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie wątpliwości i pytań prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


Imię
Nazwisko
Miejscowość
Telefon
E-mail
Treść
 

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 833 wraz z póź. zm.), w celu i zakresie przekazywania informacji na temat inwestycji pod nazwą "Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo". Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej 05-250, ul. Warszawska 165, oraz, że udostępnianie danych jest dobrowolne, jak również o prawie wglądu do treści moich danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.