Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Korzyści dla gmin z inwestycji

Linie energetyczne takie jak Jasiniec – Grudziądz Węgrowo nie służą bezpośrednio do zasilania indywidualnych odbiorców. Takie połączenia wykorzystywane są do przesyłania energii z elektrowni do regionów, które wymagają zasilania. Dopiero za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej prąd trafia do mieszkań, firm, szpitali, szkół, itp.


Jednak bez połączeń takich jak Jasiniec – Grudziądz Węgrowo nie sposób wyobrazić sobie działanie sieci dystrybucyjnej. Zrealizowanie inwestycji stwarza ogromne możliwości rozbudowy lokalnych sieci dystrybucyjnych, co przekłada się na niezawodność zasilania gmin położonych wzdłuż nowej linii. Może to przynieść poprawę warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co w efekcie prowadzi do powstania nowych miejsc pracy.


Bezpośrednie korzyści dla gmin również będą znaczące, jeśli uwzględni się, że wpływy z tytułu podatku płaconego przez inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) będą wynosiły około 2% wartości inwestycji. Należność ta, wypłacana co roku, będzie stanowiła poważną pozycję w budżecie każdej z gmin położonych na trasie linii. Wypłacana kwota będzie zależna od długości odcinka linii na terenie danej gminy.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.