Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Kto realizuje inwestycję

Podmiotami odpowiedzialnymi za budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PSE Inwestycje S.A. oraz Pile Elbud S.A, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o.


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej, a także połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl


PSE Inwestycje S.A. – Inżynier kontraktu

PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.plWykonawca – konsorcjum firm:


Pile Elbud S.A. – lider konsorcjum

Pile Elbud S.A. specjalizuje się w realizacji zadań inwestycyjnych budownictwa elektroenergetycznego obejmujących projektowanie, dostawy, wykonawstwo i rozruch obiektów liniowych i stacyjnych WN i NN. System zarządzania projektami, system zapewnienia jakości wg ISO 9001, posiadana wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników dają gwarancję należytego spełnienia wymagań inwestorów z branży energetyki i spoza niej. Rosnące potrzeby modernizacyjne i inwestycyjne PSE S.A. i spółek dystrybucyjnych energetyki znakomicie wpisują się w dalsze plany rozwojowe spółki.

www.pile-elbud.pl


ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w realizacji kompleksowo „pod klucz" usług dotyczących projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych sieci i stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych. Od początku swojej działalności, od roku 1976, zrealizował wiele znaczących dla narodowej gospodarki obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć, w tym obiektów nietypowych, wykonywanych w trudnych warunkach terenowych.

www.zwse.rzeszow.pl


Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o. od 65 lat uczestniczy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne. Rozwój firmy związany z inwestowaniem w nowoczesne technologie oraz zmiany w strukturach i organizacji pracy w obrębie Grupy Kapitałowej ELBUD Warszawa pozwalają dostosować oferty do oczekiwań najbardziej wymagających inwestorów. Realizuje obiekty energetyczne „pod klucz” – od projektu do rozruchu i nadzoru serwisowego obiektu.

www.elbud.waw.pl

INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.