Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Kto realizuje inwestycję

Podmiotami odpowiedzialnymi za budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Pile Elbud S.A, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o.


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej, a także połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.plWykonawca – konsorcjum firm:


Pile Elbud S.A. – lider konsorcjum

Pile Elbud S.A. specjalizuje się w realizacji zadań inwestycyjnych budownictwa elektroenergetycznego obejmujących projektowanie, dostawy, wykonawstwo i rozruch obiektów liniowych i stacyjnych WN i NN. System zarządzania projektami, system zapewnienia jakości wg ISO 9001, posiadana wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników dają gwarancję należytego spełnienia wymagań inwestorów z branży energetyki i spoza niej. Rosnące potrzeby modernizacyjne i inwestycyjne PSE S.A. i spółek dystrybucyjnych energetyki znakomicie wpisują się w dalsze plany rozwojowe spółki.

www.pile-elbud.pl


ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w realizacji kompleksowo „pod klucz" usług dotyczących projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych sieci i stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych. Od początku swojej działalności, od roku 1976, zrealizował wiele znaczących dla narodowej gospodarki obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć, w tym obiektów nietypowych, wykonywanych w trudnych warunkach terenowych.

www.zwse.rzeszow.pl


Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o. od 65 lat uczestniczy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne. Rozwój firmy związany z inwestowaniem w nowoczesne technologie oraz zmiany w strukturach i organizacji pracy w obrębie Grupy Kapitałowej ELBUD Warszawa pozwalają dostosować oferty do oczekiwań najbardziej wymagających inwestorów. Realizuje obiekty energetyczne „pod klucz” – od projektu do rozruchu i nadzoru serwisowego obiektu.

www.elbud.waw.pl

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.