Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start


Znaczenie projektu

Znaczenie krajowe

Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do jej efektywnego przesyłania i dostarczania do odbiorców. Nowe linie i stacje elektroenergetyczne poprawią bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Są tego świadome władze województwa kujawsko–pomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. Na początku 2014 roku podpisały list intencyjny dotyczący realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie stacji i linii elektroenergetycznych na terenie województwa. Wśród siedmiu elektroenergetycznych inwestycji, które zostaną ukończone do 2025 roku, znajduje się budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.


Dzięki niej:

  • możliwe będzie zastąpienie wyeksploatowanej linii 220 kV pomiędzy Jasińcem i Grudziądzem Węgrowo
  • zwiększy się pewność zasilania odbiorców energii w rejonie północno - zachodniej części Polski
  • zwiększy się pewność zasilania w energię elektryczną okolic Bydgoszczy i Grudziądza
  • powstaną dogodne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej
  • możliwe będzie wyprowadzenie mocy z odnawialnych źródeł energii z północnej części Polski.

Można też zadać pytanie o bezpośrednie korzyści dla gmin, przez które będzie przebiegała inwestycja. Będą one znaczące, jeśli uwzględni się, że bezpośrednie wpływy z tytułu podatku płaconego przez inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) wynosić będą 2% wartości inwestycji. Należność ta, wypłacana co roku, stanowić będzie poważną pozycję w budżecie każdej z gmin, przez którą przebiegać będzie linia, a wypłacana kwota zależna będzie od długości odcinka linii w danej gminie.

Zrealizowanie tej inwestycji stworzy także ogromne możliwości rozbudowy lokalnych sieci dystrybucyjnych, co przekłada się na niezawodność zasilania gmin położonych wzdłuż nowej linii. Wiąże się to z poprawą warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.